Strona Renault Mobile

Strona Renault Mobile przeznaczona do wyświetlania na telefonach komórkowych iPhone. Wykonałem ją podczas pracy w korporacji Makolab. Projekt został wybrany drogą konkursu i stał się międzynarodowym szablonem.

Pin It on Pinterest